ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési és jelentkezési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://gyogyitolegzes.hu), és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://gyogyitolegzes/aszf, és erre a linkre kattintva bármikor kinyomtatható.

  1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 Szolgáltató cégneve: Molnár Erika e.v.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Dobó István u. 13.

Adószám: 67255094-1-33

Nyilvántartási száma: 44534494

Kibocsátó okmányiroda: Pest megyei Kormányhivatal, Szigetszentmiklós

Szerződés nyelve: magyar

A honlap tárhely szolgáltatója: https://tarhely.eu

Üzemeltető neve: Tárhely Eu. Szolgáltató Kft.

1.2      A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI:

Elektronikus elérhetőség: info@gyogyitolegzes.hu

Telefonos elérhetőség: 06 70 507 5025

  1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2021. február hó 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalon kötelezően közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus másolása vagy tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek tekintendő. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető jelentkezési és/vagy teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. Mivel oktatás/tanfolyami oktatás a termékek típusa, a szolgáltatás nem tartalmaz szállítás díjat.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről illusztrációként nem termékfotót, hanem reklámfotót jelenít meg.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron közvetíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó regisztráció nélkül vásárolhat a webshopban.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra, vagy feliratra kattintva.

5.4. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Amennyiben nem kéri a terméket, a megrendelés törlése a piros színű „X” ikonra kattintva megtörténik. Mennyiség véglegesítéséhez a „Kosár frissítése” ikonra kattint, vagy a „Tovább a pénztárhoz” ikonra és megkezdheti a termék kifizetését.

5.5. Felhasználó megadja a számlázási adatokat, tovább gombra kattintva ellenőrizheti rendelését és kiválaszthatja a fizetési módot.

5.5.1. A fizetési mód

Felhasználó fizethet közvetlen banki átutalással, vagy bankkártyával a WooCommerce bővítményén: a Barion online fizetési rendszeren keresztül. A Szolgáltató általános szerződési feltétlei itt olvashatóak: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Felhasználó Bankkártya adatai semmilyen módon nem jutnak el a honlap üzemeltetőjéhez, abba betekintést nem nyer. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik meg

5.5.2. Szállítási költség

Webáruházunkban egyelőre nem érhető el kiszállítható termék, csak tanfolyami jelentkezés, ezért szállítási költség nem terheli a számlát.

5.6. Adatbeviteli hibák javítása

5.6.1. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál a Szolgáltató fenntartja a jogot a hiba javításra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.

Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a vásárlástól.

5.6.2. A Felhasználó a megrendelés lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés véglegesítése előtt lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni, vagy a megrendelés száma mellett megjelenő nyilakkal be tudja állítani a rendelni kívánt mennyiséget. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására vagy törlésére.

5.7. A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.8. A rendelés visszaigazolása

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Ezért kérjük a Felhasználót, hogy ügyeljen a megadott adatok pontosságára, ez alapján kerül számlázásra a termék. A pontos adatok (email-cím, számlázási név és számlázási cím) hiánya, vagy hibás volta megakadályozhatja a kapcsolatfelvételt, valamint a számla elkészítését és kiküldését.

Különösen fontos, a pontos e-mail cím megadása, mert az elkészített számla a megadott email címre kerül kiküldésre!

E-mailben történő visszaigazolásnál előfordulhat, hogy rossz e-mail cím miatt nem érkezik meg a levél, vagy a spam szűrők kiszűrik, esetleg a postafiók telítettsége miatt nem érkezik meg, ezért ha 48 órán belül a Felhasználó nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, kérjük, mindenképpen vegye fel velünk a kapcsolatot, az info@gyogyitolegzes.hu címen vagy a +36 70 507 5025 telefonszámon. Amennyiben a rendelésről nem kap visszaigazolást, és/vagy a számlája nem érkezik meg az e-mail fiókjába, kérjük, jelezze felénk!

5.9. Felhasználó a fizetés teljesítése után papír alapú számlát bocsájt ki. Átutalásos fizetés után a befizetés beérkezése után maximum 24 órával, bankkártyás fizetés esetén azonnal elektronikus módon.

  1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszamondhatja a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének, vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. Az elállási jog részletszabályai: A Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja -ami az oktatás megkezdésének napja- közötti időszakban gyakorolhatja az elállás jogát.

7.3. A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, a Felhasználó a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.4. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával a megadott határidőn belül, azt megteheti a Szolgáltató e-mailes elérhetőségén írásban. Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

7.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Szolgáltatót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.6. Ebben az esetben a Felhasználó köteles az oktatás előtt kiküldött segédanyagokat indokolatlan késedelem nélkül, a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítést követően,14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni a Szolgáltató email címére.

7.7. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t/segédanyagokat. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.8. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a kiküldött anyagot, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.9.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályait a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

7.10. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót annak e-mailes elérhetőségén.

7.11. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.12. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.12.1. Amennyiben a Felhasználó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató e-mailes elérhetőségén jelezni.

7.12.2. Felhasználó megadott határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhez vételtől, azaz a tanfolyamra való jelentkezéstől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállási adatlap letölthető: innen.

7.12.3. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó részére visszatéríteni azon tanfolyami díj összegét, amely oktatáson a Felhasználó az elállástól számított napokon belül részt vett.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szabályainak betartásához.

8.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


9
.  PANASZKEZELÉS RENDJE

 9.1. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató fentiekben megjelölt ügyfélszolgálatán.

9.2. A weboldal célja, hogy valamennyi jelentkezést/megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mailben közölheti.

9.3. Szolgáltató az írásbeli panaszt három munkanapon belül megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Nem egyezés estén a panaszt elutasító álláspontját írásban megindokolja.

9.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

9.5. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

9.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://panaszrendezes.hu/

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

9.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9.9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9.10. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

– az eljáró bíróságot;

– a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

– az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

– azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

– a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

10. ADATVÉDELEM

 A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://gyogyitolegzes.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Dunaharaszti, 2024. január 18.

Ne halogass tovább!

Ha szeretnél tartalmas leírásokat, cikkeket, információkat olvasni a légzésterápiával kapcsolatban, tájékoztatást kapni a programokról, eseményekről, akkor iratkozz fel Hírlevelemre!

Feliratkozás

* kötelező kitölteni

Hozzájárulok ahhoz, hogy a gyogyitolegzes.hu marketing célú hírleveleket küldjön a megadott e-mail címre.


A gyogyitolegzes.huhírleveleiről bármikor leiratkozhat, az elektronikus üzenetek láblécében található leiratkozom gombra való kattintással. Az Ön adatait a tőlünk elvárható gondossággal kezeljük, másnak nem adjuk át. Probléma esetén írjon nekünk az info@gyogyitolegzes.hu címre.